Skip to content

Als school vinden wij het erg belangrijk om goed samen te werken met u als ouder/verzorger. Wanneer school en ouders/verzorgers goed samenwerken geeft dit ruimte voor een kind om zich verder te ontwikkelen. Daarom hebben wij bij de start van het schooljaar ook kind-ouder-leerkracht gesprekken waarbij kinderen vanaf groep 4 ook aanwezig zijn.
Ook vinden wij het als school erg belangrijk om u goed op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de school, dit doen wij middels de nieuwsbrief ‘Boogletter’ en groepsinformatie wordt gedeeld via ‘Parro’.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u als ouder/verzorger mee kan denken over diverse onderwerpen en kan participeren in diverse werkgroepen. Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar vragen wij dan ook vaak om input vanuit u als ouder/verzorger, daarnaast vindt er eens in de twee jaar een oudertevredenheidsonderzoek plaats. Ook kunt u zitting nemen in de medezeggenschapsraad of ouderraad of bij festiviteiten helpen als hulpouder.
Samen geven wij kleur aan onze Regenboog en dragen we zorg voor de ontwikkeling van onze kinderen.

wilt u een rondleiding?

Dat is zeker mogelijk! Deze vindt plaats  volgens de opgestelde richtlijnen (1,5 meter afstand, gebruik van mondkapje en klachtenvrij).

U kunt zich aanmelden door te mailen naar directieregenboog@stichtingatos.nl