Skip to content

De Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs verplicht de instelling van een Medezeggenschapsraad (MR). MR van IKC de Regenboog bestaat uit drie teamleden en drie ouderleden. Bevoegdheden en werkzaamheden van de MR zijn door de wet geregeld (WMS) en vastgelegd in het reglement medezeggenschap. De MR komt ongeveer 7 keer per jaar samen.
De MR richt zich voornamelijk op beleidszaken en is hierover in gesprek met de directie van de school. Op vele beleidsgebieden heeft de MR advies- en of instemmingsrecht. Deze gebieden zijn vastgelegd in de wet WMS. Twee afgevaardigden vanuit de school (één ouder en één teamlid) hebben daarnaast ook nog zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van stichting ATOS. In de GMR zitten afgevaardigden vanuit de drie scholen die onder onze stichting ATOS vallen.
De MR heeft als visie het actief en beleidsmatig meedenken, om zo op een positieve en constructieve manier invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. Wilt u meer weten over onze activiteiten bekijk dan hier onze documenten waaronder de notulen, Jaarplan en Jaarverslag.

De MR is altijd te bereiken via e-mail: mr.regenboog@stichtingatos.nl
Ook kunt u natuurlijk een van de MR leden persoonlijk benaderen! Op deze pagina ziet u onze leden.

Vergaderdata MR 2020-2021
Dinsdag 29 september 2020
Woensdag 25 november 2020
Maandag 14 december 2020
Donderdag 4 maart 2021
Donderdag 22 april 2021
Dinsdag 25 mei 2021
Woensdag 23 juni 2021
Maandag 12 juli 2021

wilt u een rondleiding?

Dat is zeker mogelijk! Deze vindt plaats  volgens de opgestelde richtlijnen (1,5 meter afstand, gebruik van mondkapje en klachtenvrij).

U kunt zich aanmelden door te mailen naar directieregenboog@stichtingatos.nl